Pháp lý dân sự và hình sự

Việt Luật tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự và người tham gia tố tụng khác trong các vụ án dân sự với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc người đại diện theo ủy quyền.

Việt Luật có kinh nghiệm tư vấn luật và tham gia giải quyết tranh chấp dân sự. Dù cá nhân hay tổ chức, doanh nghiệp trong nước hay có vốn đầu tư nước ngoài, đến với chúng tôi mọi tranh chấp đều được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

Nội dung hoạt động

– Tranh tụng trong các vụ án dân sự (bao gồm cả hôn nhân và gia đình)
– Tranh tụng trong các vụ án hình sự
– Tranh tụng trong các vụ án hành chính
– Tranh tụng trong các vụ tranh chấp đất đai
– Tranh tụng giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh tế, kinh doanh thương mại…

Yêu cầu pháp lý dân sự

+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;

+ Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;

+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;

+ Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;

+ Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

Nội dung dân sự

+ Tranh chấp về quốc tịch;
+ Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
+ Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
+ Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
+ Tranh chấp về thừa kế tài sản;
+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
+ Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;
+ Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.